ผบ.กองกำลังผาเมืองติดตามโควิด -19 ที่ ห้วยโก๋น

105

24พ.ย.63 พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ติดตามการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 บริเวณจุดตรวจผ่านแดนห้วยโก๋นไทย – สปป.ลาว อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน  เพื่อรับทราบการดำเนินงานของหน่วยงาน ปัญหา ข้อขัดข้องในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  ในพื้นที่ ซึ่งกองกำลังผาเมืองได้จัดกำลังจากหน่วยเฉพาะกิจกรมการพรานที่ 33 ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง อ.เฉลิมพระเกียรติ จัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดร่วมในการเฝ้าตรวจ ลาดตระเวนตามช่องทางธรรมชาติและที่ตั้งเขตชายแดนไทย – สปป.ลาว โดยยึดแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและกองทัพบก

ทั้งนี้ที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ได้จับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย จำนวน 6 ครั้ง ได้ผู้ต้องหาเป็นผู้นำพา จำนวน 1 คน สัญชาติ สปป.ลาว จำนวน 18 คน เป็นชาย 11 คน หญิง 7 คน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน