มทบ. 41 จัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่

252

เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ 22พย.พลตรี ธิรา แดหวา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมพบญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม นายทหาร นายสิบ พลทหาร ผู้ปกครองทหารใหม่ จาก จังหวัดนครศรีธรรมราช , จังหวัดปัตตานี ,จังหวัดยะลา , จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสุราษฎรธานี ร่วมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่ 41  ร่วมกิจกรรม ฯ  ณ บริเวณมณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ผู้ปกครองและญาติทหารใหม่ร่วมเป็นเกียรติชื่นชมยินดีและชมการแสดงของทหารใหม่ จำนวน 5 ชุด อาทิ เกี่ยวกับการพัฒนาของทหารใหม่  , บุคคลท่ามือเปล่า, บุคลท่าอวุธ , มวยไชยา, การยิงปืนฉับพลัน และการเล่นดนตรีโพล์คของทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 ได้ทำการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่  2 ประจำปี 2563 มาตั้งแต่ วันที่ 5 พฤศจิกายน  2563 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ได้ทำการฝึกไปแล้ว จำนวน 3 สัปดาห์

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/รายงาน