หน้าแรก ท่องเที่ยว งานกินปลาสิงห์บุรี เปิด 6 โซนรับนักกิน นักช๊อป

งานกินปลาสิงห์บุรี เปิด 6 โซนรับนักกิน นักช๊อป

367

นายวีรยุทธ  รวดเร็ว  ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี  เปิดเผยว่า งานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี  ปีนี้กำหนดจัดในระหว่างวันนศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3  มกราคม 2564  จัดที่บริเวณศูนย์ราชการ  ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังใหม่  โดยมีธีมการจัดงานคือ “ข้าวใหม่ ปลามัน มหัศจรรย์เมืองสิงห์” ก็หมายความรวมๆ กันง่ายว่า  ในสิงห์บุรี มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นมากมาย ไม่ใช้เฉพาะปลาช่อนแม่ลาที่ขึ้นชื่อเพียงอย่างเดียว ยังมีสิ่งๆ ใหม่อีก เช่น แหล่งท่องเที่ยวบ้านระจัน  บ้านหนองโขลง  อาหารก็จำพวกแพะ  จระเข้  เป็นต้น

การจัดปีนี้แบ่งพื้นที่เป็น 6 โซน โซนที่ 1 เป็นเวทีกลางที่จะให้มีการแสดงทุกคืน  รอบๆ เวทีจะมีร้านจำหน่ายอาหารอร่อยๆ ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสิงห์บุรี  ไม่น้อยกว่า 50 ร้าน  และมีโต๊ะสำหรับนั่งรับประทานด้วย โซนที่ 2 โซนจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และของดีเมืองสิงห์บุรี   มีร้านค้ามาร่วมจำหน่าย 155 ร้าน/บูท   ประเภทสินค้า   มีของกิน  ของใช้  ของฝาก  ของตกแต่งบ้าน  เหมาะสำหรับเป็นของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ โซนที่ 3 โซนกิจกรรมของกระทรวงเกษตร มีการแสดงนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากปลา  เบื้องต้นมีร้านมาร่วมจำหน่าย 26 ร้านค้า/บูทแล้ว

โซนที่ 4 โซนท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว  โซนนี้จัดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพ  มีการจำลองสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดสิงห์บุรี  สถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด  และมีการแสดงประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน  วิถีชีวิตแสดงถึงอัตลักษณ์ของคนสิงห์บุรี โซนที่ 5 โซนนิทรรศการปลา/หุ่นปลาสวยงาม  จะมีหุ่นปลาที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ  วัสดุเหลือใช้  จำนวนไม่น้อยกว่า 40 ตัว  และโซนที่ 6  โซนพื้นที่จำหน่ายสินค้าทั่วไป ร้านค้าทุกโซนที่มาร่วมจำหน่ายในงาน  จำหน่ายฟรี  ไม่เก็บค่าที่ ค่าไฟฟ้า และอื่นๆ  ดังนั้นการันตีได้ว่า  สินค้าที่มาขายไม่แพงแน่นอน

สุภาวดี  ภักดิ์พิบูลย์ จ. สิงห์บุรี/รายงาน