รมว.คลัง ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

163

 “ อาคม” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ...บ้านบัวเทิง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตดอกเบญจมาศ บ้านตาติด

20 พ.ย.63/นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. บ้านบัวเทิง ตำบลท่าช้าง อำเภอ สว่างวีระวงษ์ จังหวัดอุบลราชธานี ที่เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรและธรรมชาติ ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมการทำเกษตรแบบผสมผสาน ศึกษาเรียนรู้เทคนิควิธีการทำการเกษตรกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตดอกเบญจมาศ บ้านตาติด ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ ซึ่งชาวบ้านรวมตัวกันกว่า 40 ครัวเรือน ปลูกดอกไม้สด เช่น ดอกเบญจมาศ ดอกคัตเตอร์ มากาเร็ต ดาวเรือง  ส่งจำหน่ายมากที่สุดจังหวัดอุบลราชธานี

อีกทั้งยังแปรรูปเป็นดอกไม้อบแห้งอีกด้วย โดย ธ.ก.ส. ร่วมสนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียนและการยกระดับสู่การท่องเที่ยวชุมชน โดยมี  นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการ ธ.ก.ส. ผู้บริหาร และพนักงานให้การต้อนรับ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี