เมืองคอนจัดงานเจริญพระพุทธมนต์ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

221

จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ พระมหาธาตุวรมหาวิหาร  อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช การแต่งกายเสื้อสีขาว สำหรับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดศรีทวี ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 กำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดพระพรหม ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม ครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดพรมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมืองนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดบุญนารอบ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน การแต่งกายเสื้อสีขาว สอบถามรายละเอียดเพิ่ม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร .0 7534 4714.

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/รายงาน