โอ๊คลินเจาะหาดบางแสนกำจัดขยะเป็นปุ๋ยใน 24 ชั่วโมง

‘โอ๊คลิน’ เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยภายใน 24 ชั่วโมง ย้ำจุดยืนใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผนึกความร่วมมือการขจัดขยะ 3 มาราธอนซีรีส์ ชายหาดบางแสน สร้างวัฒนธรรม Zero Waste Festival

โอ๊คลิน (oklin) ตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับ 1 ของแบรนด์เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยภายใน 24 ชั่วโมง ทุ่มกว่า 3 ล้านบาท ผนึกความร่วมมือด้านการขจัดขยะอย่างยั่งยืน ประเดิมในงาน “บางแสน 42 ชลบุรีมาราธอน 2020” (BANGSAEN42 CHONBURI MARATHON 2020) มาราธอนซีรีส์ระดับเวิลด์คลาส จัดโดย จังหวัดชลบุรี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมืองแสนสุข และบริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด สู่ความร่วมมือในการผลักดันหาดบางแสนเป็น “เมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา” และ “เมืองท่องเที่ยวน่าอยู่” หวังสร้างวัฒนธรรมจัดการขยะเศษอาหารต้นแบบในงานเทศกาลวิ่งต่อเนื่อง ส่งเสริมแนวคิดรักษ์โลกแบบ Zero Waste อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง

20 พ.ย.63/ นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศบาลเมืองแสนสุข เปิดเผยว่า การจัดงาน “บางแสน 42 ชลบุรีมาราธอน 2020” เป็นงานมาราธอนซีรีส์ระดับเวิลด์คลาสและงานใหญ่ประจำปีของชลบุรี ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแลนด์มาร์คที่เหล่านักวิ่งและนักท่องเที่ยวต้องมาเยือน เพื่อส่งให้บางแสนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่อยู่ในใจ อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานความเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้กับจังหวัด ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองแสนสุข ที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาเมืองแสนสุขเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแห่งภาคตะวันออก

ทั้งนี้ การผลักดันหาดบางแสนให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว ภารกิจการขจัดปัญหาขยะและลดปัญหามลพิษ จึงเป็นหนึ่งในนโยบายที่เทศบาลเมืองแสนสุขดำเนินการอย่างจริงจังมาโดยตลอด ในงานวิ่งครั้งนี้จึงได้ผนึกความร่วมมือภาคเอกชนอย่าง โอ๊คลิน (oklin) แบรนด์เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารชั้นนำของโลก ในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดมาขจัดขยะเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้างโซลูชั่นการขจัดขยะรูปแบบอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้บางแสนเป็น Zero Waste Beach แห่งแรกของประเทศ

นางสาวณัฐกานต์ คลอวุฒิอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Oklin แบรนด์เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยภายใน 24 ชั่วโมง อันดับ 1 ของไทย กล่าวว่า ในฐานะเป็นธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่นำเทคโนโลยีขจัดขยะเศษอาหารเข้ามาในประเทศไทย โอ๊คลินสามารถกำจัดขยะเศษอาหารจากภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม เฉลี่ยรวม 4,000-5,000 ตันต่อปี (เฉพาะในไทย) ตลอดจนแบรนด์ยังมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมต่อสังคมไทยจากการเข้าไปสนับสนุนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีนโยบายบูรณาการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

ขณะเดียวกัน งาน “บางแสน 42 ชลบุรีมาราธอน 2020” ครั้งนี้ ถือเป็นปีแรกที่โอ๊คลินได้เข้ามามีส่วนร่วม จากการสนับสนุน Oklin Composter เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารโอ๊คลินมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท โดยปุ๋ยซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการกำจัดขยะเศษอาหารดังกล่าว ทางแบรนด์ยังดำเนินการส่งต่อแจกจ่ายไปยังกลุ่มเกษตรกรชุมชนและกลุ่มอาชีพที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อีกด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์การใช้งานสูงสุด ตามแนวคิด Zero Waste

นอกจากนี้ ยังมีการบริหารจัดการขยะบรรจุภัณฑ์รูปแบบอื่นๆ ในงาน เพื่อให้เทศกาลวิ่งครั้งนี้มีปริมาณขยะนำไปกำจัดลดเหลือน้อยที่สุดจนเป็นศูนย์ หรือที่เรียกว่า Zero Waste (ขยะเหลือศูนย์) อย่างแท้จริง โดยความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเมืองแสนสุขให้เป็น “เมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา” และ“เมืองท่องเที่ยวน่าอยู่”

“แบรนด์มีความชื่นชมในการทำงานด้านการจัดการปัญหาขยะของท่านนายกเทศมนตรีที่มีเป้าหมายกำจัดขยะให้ถูกวิธีไปจากบางแสนอย่างยั่งยืน โดยเราหวังว่าการสนับสนุนการจัดการขยะในงานครั้งนี้ จะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมใหม่ของ Zero Waste Festival เพราะจากประสบการณ์ที่เข้าไปร่วมในงานวิ่งการกุศลต่างๆ เราได้เห็นถึงอุดมการณ์ที่ดี แต่สิ่งที่เกิดขึ้นและหลายครั้งมองข้ามไป คือ ปริมาณขยะมหาศาลที่เกิดขึ้นหลังงานจบ ดังนั้นงานนี้เราจึงไม่ใช่แค่การขจัดเศษอาหาร แต่ยังหาโซลูชั่นอื่นๆ มาใช้จัดการขยะอื่นๆ อีกด้วย ณัฐกานต์ กล่าว

ณัฐกานต์ กล่าวว่าในงาน “บางแสน 42 ชลบุรีมาราธอน 2020” ภายในเวลา 1 วัน โอ๊คลินสามารถขจัดขยะเศษอาหารได้ถึง 222.6 กิโลกรัม คิดเป็น 64% ของขยะทั้งหมดในงานนี้ จากขยะเศษอาหารจำนวนนี้ สามารถลดก๊าซมีเทนจากเศษอาหารในหลุมฝังกลบได้ 8.9 กิโลกรัม ลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นต์ ที่ทำให้โลกร้อนคิดเป็น 563 กิโลกรัม เทียบเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเครื่องยนต์ดีเซลจากรถที่วิ่งเป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร เป็นจำนวน 399 คัน ปุ๋ยที่ได้จากการแปลงขยะเศษอาหารคิดเป็น 38 กิโลกรัม ซึ่งสามารถนำไปบำรุงต้นไม้ได้ 95 ต้น (คำนวณจากการใส่ปุ๋ย 15 ช้อนชา สำหรับต้นไม้ยืนต้นสูง 3-4 เมตร ใส่ปุ๋ยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง) โดยการบำรุงต้นไม้ตลอด 1 ปี จะสามารถสร้างออกซิเจนได้ 11,210 กิโลกรัมต่อปี (ต้นไม้ 1 ต้น สร้างออกซิเจนได้ 118 กิโลกรัมต่อปี) ทั้งหมดนี้เฉพาะการขจัดขยะเศษอาหารเท่านั้น ยังรวมขยะรีไซเคิลรูปแบบอื่นๆ”

สำหรับ Oklin Composter เป็นเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ในการย่อยสลายขยะเศษอาหารให้กลายเป็น “ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง” ได้ภายใน 24 ชั่วโมง สามารถลดปริมาณขยะได้ถึง 90% ซึ่งโดยปกติขยะเศษอาหารจากการฝังกลบจะสร้างก๊าซมีเทนที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน แต่การกำจัดขยะเศษอาหารด้วย Oklin Composter จะไม่ปล่อยก๊าซมีเทน ที่ได้จากกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุของจุลินทรีย์ ซึ่งก๊าซมีเทนมีผลกระทบมากกว่าก๊าซจากท่อไอเสียรถยนต์ถึง 20 เท่า ดังนั้นการใช้ Oklin Composter นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะ ส่งผลให้เกิดการลดจำนวนการเก็บขยะต่อสัปดาห์แล้ว ยังช่วยลดมลพิษทางอากาศจากปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นต์ที่ลดลงอีกด้วย

“ปรัชญาของโอ๊คลิน เราไม่ได้มองแค่การขจัดขยะเศษอาหาร แต่เราอยากเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนในการสร้างวัฒนธรรม Zero Waste และส่งต่อพฤติกรรมรักษ์โลก เพื่อส่งมอบธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ลูกหลานของเราในอนาคต” ณัฐกานต์ กล่าว

ทั้งนี้ ทิศทางการสนับสนุนการขจัดขยะในงานวิ่ง แบรนด์โอ๊คลินจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ผ่านงานมาราธอนซีรีส์ ทั้งในงานบางแสน 21 ฮาล์ฟมาราธอน (ธันวาคม 2563) และบางแสน10 (มกราคม 2564)

ณัฐกานต์ ได้กล่าวถึงแบรนด์โอ๊คลิน (oklin)ว่า เป็นแบรนด์เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยภายใน 24 ชั่วโมง อันดับ 1 ของโลก นวัตกรรมนำเข้าจากออสเตรเลีย ที่ได้รับความนิยมกว่า 30 ประเทศทั่วโลก มีจุดเด่นอยู่ที่เทคโนโลยีชีวภาพย่อยสลายด้วยกระบวนการทางธรรมชาติจากจุลินทรีย์สายพันธุ์คัดเฉพาะ ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเครื่องหลากหลายขนาด ทั้งแบบรองรับการใช้งานในบ้านอยู่อาศัย โรงเรียน เทศบาล หมู่บ้าน โครงการอสังหาริมทรัพย์ สำนักงาน ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม โดย โอ๊คลิน ประเทศไทย มีกลุ่มลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในองค์กรชั้นนำ โรงแรม ร้านอาหาร และกลุ่มคนรักษ์โลกมากมาย อาทิ True Digital Park, Whizdom 101, MQDC, The parq พระราม4, Ari cafe & Bistro, ร้านโบลาน, ร้านอาหาร White Story, ร้านครัวเขาใหญ่ เป็นต้น

รายละเอียดเกี่ยวกับโอ๊คลิน (ประเทศไทย) โทร: 095 1595645, Facebook page : oklinthailand, Instagram : oklinthailand, Line official : @oklinthailand (มี @ นำหน้า)

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน