ปศุสัตว์สารคามรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย

101

นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธีเปิด Kick Off โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ประจำปี 2564 ที่สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดมหาสารคาม  ภายหลังตรวจพบการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่หลายอำเภอ  สาเหตุจากเชื้อไวรัส  ติดต่อและแพร่กระจายได้ด้วยการสัมผัสเชื้อกับสัตว์ป่วยโดยตรง หรือปนเปื้อนจากถังนม คน และยานพาหนะ โดยการหายใจหรือการกิน   สัตว์ที่ป่วยจะซึม มีไข้ เบื่ออาหาร มีเม็ดตุ่มพองเกิดขึ้นที่ริมฝีปาก ช่องปาก และไรกีบทำให้น้ำลายไหล กินอาหารไม่ได้ และเดินกะเผลก เนื่องจากโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัส จึงไม่มียารักษา แต่ไม่ติดต่อถึงคนแต่จะใช้ยาปฏิชีวนะ ยาทากีบหรือยาม่วง เพื่อลดการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนเท่านั้น

อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิช ธานีโต ขอความร่วมมือเกษตรกรให้สังเกตอาการสัตว์เลี้ยงของท่าน หากพบสัตว์แสดงอาการป่วย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที การรณรงค์ครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการเกิดโรคระบาด และช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรในพื้นที่ได้

พรเทพนิพัท. พจน์วิวัฒน์  จ.มหาสารคาม/รายงาน