พนักงานจิตอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชุมชน

151

กลุ่ม GPSC ร่วมสร้างฝายต่อเนื่องปีที่ 6 ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชุมชนเขาภูดรห้วยมะหาด

กลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC Group แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. นำโดย นายวิศิษฎ์ ศรีนันทวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสวิศวกรรมและวิเคราะห์โครงการ ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง จัดกิจกรรม “โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ประจำปี 2563” ที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าชุมชนให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ที่สร้างฝายชะลอน้ำตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันมีจำนวน 122 ฝาย โดยมีหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น พนักงานจิตอาสา และชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม บริเวณป่าชุมชนเขาภูดรห้วยมะหาด จ.ระยอง