ชาวสกลนครแห่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง

174

คลังจังหวัดสกลนคร เผย โครงการคนละครึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจที่ จ.สกลนคร  ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ยิ้มแก้มปริ ขอกด Like  พบเงินหมุนเวียนกว่าวันละ 7-8  ล้านบาท  

วันที่ 19 พ.ย. 2563  จากการที่รัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง  เปิดให้มีโครงการคนละครึ่ง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยตั้งเป้าไว้ที่ 10 ล้านคน ยอดเงินหมุนเวียน 30,000 ล้านบาท ปรากฎว่ามีผู้เข้ามาลงทะเบียนไม่ครบ คงเหลืออีกก็ว่า 7 แสนสิทธิ์ จึงได้เปิดเฟสใหม่ ในเช้าวันนี้ตั้งแต่เวลา 06.00 น จนถึงเวลา 09.00 น. มีผู้มาใช้สิทธิ์จนครบ 10 ล้านคน

นางสาวจารุพร  ตามกลาง คลังจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า จังหวัดได้รวบรวมข้อมูลการใช้จ่ายตามโครงการคนละครึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการ  พบว่ามีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งครบทั้ง 18 อำเภอ รวม 3,649 ร้าน  เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ คนละครึ่ง หรือที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา  รวมถึงการรับรองร้านค้า โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากสถิติพบว่า มีการใช้จ่ายจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เฉลี่ยวันละ 7-8 ล้านบาท

โครงการคนละครึ่ง  ทำให้มีเงินหมุนเวียนในจังหวัด เกิดความพึงพอใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย  และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี   ทางด้านประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพบว่าต่างมีความยินดี  โดยโครงการดังกล่าวสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว  โดยเฉพาะค่ากับข้าว  คนทุกระดับ ทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงโครงการได้  ในส่วนของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็ค้นหาง่าย  การซื้อขายผ่านมือถือที่สะดวกและรวดเร็ว  ขณะที่กลุ่มแม่ค้าที่ตลาดประชารัฐ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร  ก็ยอมรับว่าหลังมีโครงการดังกล่าวทำให้ยอดขายสูงขึ้น  มีคนมาซื้อสิ้นค้า ทั้งลูกชิ้นปิ้ง  น้ำปั่น ปลาทู เนื้อหมู ฯลฯ ผ่านโครงการจำนวนมาก  โดยเม็ดเงินสามารถเข้าถึงผู้ค้าระดับรากหญ้าได้ทั่วถึง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่   ซึ่งแม่ค้าต่างพึงพอใจกับโครงการดังกล่าวเป็นอย่างมาก

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงาน