ทูต-หอการค้าเกาหลี มอบของใช้ให้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง

242

วันที่ 18 พ.ย. นายลี อุก ฮอน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม CSR ช่วยเหลือสังคมของบริษัทเกาหลีในไทย ที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง โดยความร่วมมือของหอการค้าเกาหลี- มีนายคิม โด ซุน ประธานหอการค้าเกาหลี-ไทย ร่วมกิจกรรม โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง และนางกนกวรรณ สิงห์กาล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง  ต้อนรับ

ในการนี้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี และประธานหอการค้าเกาหลี-ไทยได้มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ประกอบด้วย เครื่องซักผ้า จำนวน 6 เครื่อง โทรทัศน์ จำนวน 6 เครื่อง และไมโครเวฟ จำนวน 2 เครื่อง ไว้สำหรับให้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองไว้ใช้ประโยชน์ จากนั้น ได้นำอาสาสมัครชาวเกาหลี ทาสีอาคารเรือนนอน เพื่อให้มีความสะอาดสวยงาม

สำหรับ หอการค้าเกาหลี-ไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR กับสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 โดยสนับสนุนสร้างอาคารเอนกประสงค์ มูลค่า 994,000 บาท สร้างสนามกีฬาในร่ม และบริจาควัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน จำนวน 1,010,000 บาท พร้อมพาเด็กไปชมการแสดงวัฒนธรรมเกาหลี ที่นันทาโชว์ กรุงเทพฯ และร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างเด็กและอาสาสมัครชาวเกาหลี สร้างอาคารฝึกซ้อมดนตรี 1 หลัง และสนับสนุนซ่อมแซมและทาสีอาคารเรือนนอน พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอื่นๆ ให้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองไว้ใช้ประโยชน์ดังกล่าว

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/  รายงาน