โครงการสงเคราะห์ ผู้ประสบภัยหนาว ปี 63

105

19 พ.ย. นายผล  ดำธรรม ผจว.อุตรดิตถ์ พร้อม  นายจักรพันธ์ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา นายวีระรัตนศิริกุลชัย ประธานมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์และคณะกรรมการฯ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พร้อมหอการค้าจังหวัด YEC  สมาคมฮากกาอุตรดิตถ์ และมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์(มอส) มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคแก่ประชาชนที่ด้อยโอกาสขาดแคลนของชาวอำเภอท่าปลา จำนวน 500 ชุด  และอำเภอน้ำปาด 500 ชุด รวม 2 อำเภอ 1,000 ชุด ที่หอประชุมอำเภอท่าปลาและหอประชุมอำเภอน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน