“บ้านระจัน ต้องชม สมดังใจ”

123

19พ.ย.63 นายณัฐพล ธานีรัตน์ รอง ผวจ.สิงห์บุรี  เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมส่งเสริมช่องทางตลาดและเชื่อมโยงการจำหน่ายและบริการตลาดต้องชม จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1 “บ้านระจันต้องชม สมดังใจ” ณ ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี มี นางวิมล  เจริญฤทธิ์ พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี กล่าวรายงาน  เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ธุรกิจ SMLs และประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยใช้กลไกลตลาดชุมชนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่น ( Local Economy สร้างรายได้ให้กับชุมชนและด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและการซื้อขายสินค้าลดลงทั่วทุกพื้นที่  โดยเฉพาะตลาดต้องชมซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี จึงจัดกิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในตลาดต้องชม  ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว.

สุภาวดี  ภักดิ์พิบูลย์ จ. สิงห์บุรี/รายงาน