เยี่ยม!องค์การสะพานปลาคว้า 2 รางวัล

226

“รมช.ประภัตร” ชื่นชม อสป. คว้า 2 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น และรางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับบริหารจัดการองค์กรปี 2563

18 พ.ย.63/ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจแก่ ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่เดินทางเข้าพบในโอกาสที่ อสป. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2563 ประกอบด้วย 2 รางวัล คือ รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น และรางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับบริหารจัดการองค์กร ประเภทดีเด่น เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ทั้งนี้รัฐมนตรีเกษตรฯ ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของ อสป. ที่สามารถนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและพัฒนาร่วมกัน ตลอดจนชื่นชมในความตั้งใจ สามัคคี ของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย จนทำให้ประสบความสำเร็จได้รับรางวัล สร้างผลงานที่น่าภาคภูมิใจให้กับองค์กร พร้อมทั้งขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างผลงานที่ดีอย่างนี้ ต่อไป

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 นี้ อสป.สามารถทำผลประกอบการ มีกำไรสูงสุดในรอบ 20 ปี จากการบริหารงานเชิงรุกทุกรูปแบบ รวมถึงการปรับปรุงสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทั้ง 18 แห่งที่มีอยู่ทั่วประเทศ ให้ทันสมัยมากขึ้น เป็น ”Hub of Seafood” เป็น destination จุดหมายปลายทางของการช็อปปิ้งอาหารทะเล สินค้าสัตว์น้ำ เป็นศูนย์รวมอาหารปลอดภัย ปลอดสารฟอร์มาลีน และมีสุขอนามัย เป็นจุดเชคอิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในแต่ละพื้นที่ จนทำให้ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2563

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน