กรมปศุสัตว์เดินหน้าโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน

125

17 พ.ย.63  ที่ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร  ตำบลบ่อสวก  อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน  นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน กล่าวรายงาน

นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า การดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นงานสนองพระราชดำริ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจอีกทางหนึ่ง  สร้างคุณประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ อยู่ห่างไกลและขาดโอกาส โครงการฯ ดำเนินงานมาแล้ว 56  ครั้งนับตั้งแต่ปี 2550  โดยจะมีการจัดกิจกรรมปีละ 4 ครั้ง ในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของปีงบประมาณ 2564 กำหนดออกปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน  2563 ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีการออกหน่วยให้บริการตามจุดที่กำหนด มีกิจกรรมต่าง ๆ

นายสัตวแพทย์อนุสรณ์  หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน กล่าวว่า เป็นความโชคดีของเกษตรกรจังหวัดน่าน  โดยเฉพาะอำเภอเมืองน่าน ที่จะได้รับบริการจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ที่จะมาช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของสัตว์ และบรรเทาความทุกข์ร้อนของเกษตรกรและประชาชนเจ้าของสัตว์ การดำเนินการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ในพื้นที่จังหวัดน่าน จะดำเนินการออกหน่วยให้บริการในเขตพื้นที่ ตำบลบ่อสวก  ตำบลนาซาว  และตำบลเรือง  อำเภอเมืองน่าน  โดยมีเป้าหมายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มารับบริการไม่น้อยกว่า 300 ราย และสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรไม่น้อยกว่า 2,300 ตัว โดยมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ  260  คน

กิจกรรมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ  ครั้งนี้  ประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ทั้งด้าน อายุรกรรม  สูติกรรม  ศัลยกรรม  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์  กำจัดพยาธิภายใน – ภายนอก การเก็บตัวอย่างสำรวจสภาวะโรค  ออกหน่วยบริการด้านสุขภาพสัตว์  การเสวนาปัญหาด้านปศุสัตว์  จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้แนะนำการเลี้ยงสัตว์  และบริการดูแลสุขภาพสัตว์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และประชาชนทั่วไป  เป็นการลดการสูญเสียสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร ลดการแพร่กระจายของโรคระบาดสัตว์  รวมทั้งช่วยพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรให้มีอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน