นายห้างวิเชียรหาเสียงนายก อบจ.แบบเคาะประตูบ้าน

177

วันที่  17 พ.ย. บรรยากาศการหาเสียง นายก อบจ.พิจิตร เริ่มคึกคัก นายวิเชียร เธียรชัยพงษ์ เจ้าของห้างชัยพงษ์พลาซ่า จ.พิจิตร นักธุรกิจใหญ่ของเมืองชาละวัน ผู้สมัครนายก อบจ.พิจิตร หมายเลข 3  หัวหน้าทีมศิษย์หลวงพ่อเพชร นำรถหาเสียงและหาทีมงานตระเวนออกหาเสียงในพื้นที่ อ.บึงนารางและ อ.โพทะเล โดยออกพบปะประชาชนแบบเคาะประตูบ้าน โดยชูนโยบายหาเสียง “3 พิจิตร 3 เจริญ” คือ “พิจิตรเมืองอัจฉริยะ พิจิตรสร้างโอกาสและพิจิตรยั่งยืน” เช่นเปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น เช่นให้ประชาชนรวมกลุ่มกันมา เขียนโครงการขอสนับสนุนงบประมาณโดย อบจ.พิจิตร เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ อบจ.ที่จะสนับสนุนได้  แล้วประชาชนร่วมเป็นเจ้าของโครงการ คอยดูแล รักษา และติดตามผล  จะดีกว่าปล่อยให้นักการเมืองและ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บริหารแต่ฝ่ายเดียว

วิฑูร ไตรยุทธรงค์ จ.พิจิตร /รายงาน