เด็กเยาวชนฝึกปฏิบัติเรียนรู้วิถีชีวิตถิ่นนคร วิถีเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

633

โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒ (บ้านสำนักไม้เรียบ) ต.สามตำบล​ อ.จุฬาภรณ์​ นำโดยนายวิเชียร ช่วยพิทักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู  นำนักเรียนเรียนรู้วิธีการเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิต โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒ (บ้านสำนักไม้เรียบ) อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช​ สร้างนักเรียนในวัยเด็กเยาวชนฝึกปฏิบัติเรียนรู้วิถีชีวิตถิ่นนคร​ วิถีเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง​ เรียนรู้พื้นฐานการพึ่งตนเองให้ยั่งยืน