จุฬาฯ เปิดคอร์สออนไลน์ “วิชาประกันสังคมนั้นสำคัญไฉน”

260

16พ.ย.63 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ได้จัดทำโครงการผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ประกันสังคมผ่านคอร์สเรียนออนไลน์ CHULA MOOC ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวิชา “ประกันสังคมนั้นสำคัญไฉน” (Why Social Security is Vital to Us.) เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเรียนแต่อย่างใด

มีเนื้อหาวิชาในภาพรวมเกี่ยวกับการประกันตนเองที่จะได้รับ การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการ ความเป็นมาประกันสังคม และสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนแต่ละมาตราอย่างละเอียด ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียน ได้ที่ Link : https://mooc.chula.ac.th/courses/186 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เปิดรับสมัครจำนวนจำกัดแค่ 5,000 คนเท่านั้น โดยใช้ระยะเวลาในการเรียนเพียงจำนวน 2 ชั่วโมง 30 นาที และผู้ผ่านการประเมินผลการเรียนร้อยละ 60 ขึ้นไป จะได้รับใบเกียรติบัตรผู้สำเร็จการศึกษาวิชา “ประกันสังคมนั้นสำคัญไฉน” (Why Social Security is Vital to Us.) อีกด้วย

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันมีผู้สนใจลงทะเบียนเรียนแล้ว จำนวน 3,557 คน (ข้อมูลจากศูนย์วัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วันที่ 9 พ.ย.63) ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาสามารถนำความรู้เผยแพร่ออกสู่สังคม และนำไปใช้ประโยชน์เพื่อตนเอง ได้อย่างเหมาะสมในช่วงก้าวเข้าสู่วัยแรงงานต่อไป

กานต์ เหมสมิติ รายงาน