พัฒนาแหล่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรูฯ

163

“ธรรมนัส” ขึ้นพะเยาถิ่นเกิด ตรวจราชการจังหวัดพะเยา พัฒนาแหล่งน้ำโครงการอ่าเก็บน้ำห้วยรูฯ

16พ.ย.63/ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพะเยา พร้อมเป็นประธานการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ ในการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ต.งิม .อ.ปง จ.พะเยา ว่า โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรู อันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้น มีสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นแหล่งที่กักเก็บน้ำได้ปริมาณมาก จะเพียงพอต่อการทำการเกษตร และอุปโภค-บริโภค พร้อมทั้งยังสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถทำรายได้ให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่