ประมวลภาพกีฬาสีน้องพี่ นพม.ครั้งที่2

209

สานรัก สร้างสามัคคี น้องพี่​ นพม.” กีฬาสร้างสัมพันธ์ นพม. ครั้งที่ 2

15 พ.ย.63/ นักศึกษาหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง(มูลนิธิคลังสมอง วปอ.)เพื่อสังคม จัดกิจกรรม “สานรัก สร้างสามัคคี น้องพี่​ นพม.” กีฬาสร้างสัมพันธ์ นพม. ครั้งที่ 2 โดยมีพลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานมูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์​ระหว่างนักศึกษาหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 9 ณ สนามกีฬาหลังอาคารยุทธศาสตร์ศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

นอกจากนั้น​ ยังมีการวางแผนโครงการต่างๆ ที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในโอกาสต่อไป และในกิจกรรมครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก พลโท มนัส แถบทอง ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ​ พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิของมูลนิธิฯ​ ให้เกียรติมาร่วมงาน เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2563

พี่หนุ่มกะพี่รัญ รายงาน