ผุดธนาคารน้ำใต้ดินแก้ภัยแล้งซ้ำซาก

237

“รฎาวัญ” ห่วงภัยแล้งปีหน้า วางแผนจับมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกตำบล สร้าง “ธนาคารน้ำใต้ดิน” แก้ภัยแล้งแก้จนอย่างยั่งยืน

นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคเสมอภาค  เปิดเผยว่า ประเทศไทยจะต้องไม่มีปัญหาแล้งซ้ำซาก จึงตั้งใจจะผลักดันโครงการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้ครบทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ จากการนำคณะผู้บริหารว่าที่พรรคเสมอภาค ไปศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดินกับพระนิเทศศาสนคุณ (หลวงพ่อสมาน สิริปัญโญ) วัดบุญเรืองสุวรรณาราม ตำบลค่ายอกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย,โครงการโคกหนองนาดาราโมเดล จังหวัดสุรินทร์ ของคุณเขมนิจ จามิกรณ์หรือแพนเค้ก และที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้องเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงของหลวงพ่อสังคม ธนปัญโญ

รวมทั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  เมื่อเร็วๆนี้ ทำให้ยิ่งมั่นใจมากขึ้นว่า”ธนาคารน้ำใต้ดิน” เป็นวิธีเก็บน้ำไว้ในฤดูฝนและนำมาใช้ในฤดูแล้งได้ผลจริง เนื่องจากรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกาได้เริ่มทำเมื่อปี 2524 แล้ว จากนั้นหลวงพ่อสมาน สิริปัญโญได้จัดทำที่วัดสุวรรณาราม จังหวัดหนองคายก็สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ดีมาก ซึ่งหลวงพ่อสังคม ก็ได้รับการถ่ายทอดความรู้ธนาคารน้ำใต้ดินจากหลวงพ่อสมาน แล้วนำไปจัดทำที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดชลบุรี โดยผนวกเข้ากับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙ โดยใช้ชื่อ “โคกหนองนาโมเดล”

นางรฎาวัญ กล่าวว่า รู้สึกเสียดายปริมาณน้ำฝนปีนี้ที่ไม่สามารถเก็บกักไว้ใต้ดินอย่างเป็นระบบ ฤดูแล้งปีนี้ก็ไม่น่าจะมีน้ำใช้เพาะปลูกพืชผักหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเหมือนทุกปีที่ผ่านมา แต่ทีมคลังสมองเสมอภาคได้กำหนดให้ธนาคารน้ำใต้ดินเป็นนโยบายสำคัญของว่าที่พรรคเสมอภาคไว้แล้ว โดยมีแผนงานจะจับมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) เพื่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้ครบทุกหมู่บ้าน ในทุกตำบลทั่วประเทศ โดยจะเริ่มประสานงานเพื่อดำเนินโครงการไปเรื่อยๆ

” การสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ จะเป็นกลไกสำคัญในการพลิกฟื้นคืนป่าไม้ คืนความอุดมสมบูรณ์ให้แผ่นดินไทยกลับมาเป็นแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ให้โลกร่มเย็น และอยู่ดีมีสุขจากปัจจัยสี่ มียาสมุนไพรรักษาโรค มีข้าวปลาอาหารบริโภคไม่อดอยาก เป็นการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ” นางรฎาวัญ กล่าว

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน