มูลนิธิฯสว่างพรกุศล ซ้อมแผนอุบัติเหตุเหมือนจริง

214

มูลนิธิฯสว่างพรกุศลร่วมกับ บ.วิริยะประกันภัย ฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุเหมือนจริง ซ้อมแผนฝึกอบรมเจ้าหน้าทีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานกองทัพเรือ (EMR)

14พ.ย.63 ที่ลานกิจกรรม บริเวณหน้าสุสานบางจาก เขตเทศบาลนครระยอง นายไพฑูรย์ รัตนพรวารีสกุล  ประธานชมรมกู้ภัยสว่าง และประธานฝ่ายกู้ภัยมูลนิธิสว่างพรกุศลจังหวัดระยอง นาวาโทหญิงระวิพรรณ สุนทรเวชพงษ์ หัวหน้าเตรียมความพร้อม กองนาวิกเวชกิจ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.ว่าที่ร้อยตรีเอกสิทธิ์ เพชรศรีโรจน์ คณะผู้บริหาร บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วม เปิดการอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานกองทัพเรือ (EMR)ฝึกซ้อมเสมือนจริงจำลองเหตุการณ์ อุบัติเหตุรถยนต์ชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดภายในและยังเกิดไฟลุกไหม้รถยนต์ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมกับเร่งดับเพลิงที่ลุกใหม้รถในเวลาเดียวกัน

จากประมาณการขององค์กรอนามัยโลก ปัจจุบันอัตราผู้เสียชีวิตบนท้องถนน เพิ่มขึ้นเป็น 1.3 ล้านคนต่อปี สำหรับประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติหตุทางถนนสูงเป็นอันดับที่ 9 ของโลกโดยมีประมาณการผู้เสียชีวิต 32 คนต่อประชากร 100,000 คน หรือประมาณ 60 คน/วัน ถึงแม้ว่า สถานการณ์การบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตจากอุบัติหตุทางถนนของประเทศไทย มีแนวโน้มดีขึ้น แต่ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดอันดับหนึ่ง ในเอเชียและในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมิเพียงแต่มีผลกระทบต่อผู้ประสบภัยเท่านั้น ยังส่งผลกระทบต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิและสังคมอย่างมหาศาล

การอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ชั้นพื้นฐาน (EMR) จึงเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อลดการสูญเสีย โดยมีลักษณะการปฏิบัติงานที่เป็นระบบมีแบบแผนทำการทำงานที่ชัดเจน

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน