ขนส่งน่าน แถลงจัดประมูลทะเบียนรถยนต์

191

13 พ.ย.63  นายนิพันธ์ บุญหลวง ผวจ.น่าน  เป็นประธานแถลงข่าว จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดน่าน ที่ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมดิ อิมเพรส น่าน ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน พร้อมเชิญชวนชาวจังหวัดน่านและผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดน่าน  หมวดอักษร กฉ 301 หมายเลข  ในประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กฉ “ก้าวหน้ามีโชค ถูกโฉลกปลอดภัย”

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลได้  2 ช่องทาง คือประมูลทางวาจาและประมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com พร้อมกันในห้องประมูล ในการประมูลครั้งนี้เป็นการประมูลรูปแบบใหม่และหลักเกณฑ์ใหม่ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการชีวิตวิถีใหม่  New Normal ของรัฐบาลและมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขในการรักษาระยะห่างในการประมูล  ซึ่งเงินรายได้ที่ได้จากการประมูลทั้งหมด  จะนำส่งเป็นรายได้เข้า  “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน”  แผ่นป้ายทุกป้ายยังได้ผ่านพิธีพุทธาภิเษก อธิฐานจิตปลุกเษกจากพระเดชพระคุณพระชยานันทมุณี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง เจ้าคณะอำเภอภูเพียง และคณะสงฆ์อีกจำนวน 9 รูป เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน โทร 054-716047  054-716048 สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สาขาอำเภอปัวและสำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สาขาอำเภอเวียงสา facebook สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น  จ.น่าน/รายงาน