“ซีพี ออลล์” รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2563

114

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ (กลาง) Chief Financial Officer บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารออลล์ ออนไลน์ และเซเว่น อีเลฟเว่น เป็นประธานการประชุม CP ALL: Analysts’ Meeting – 3Q20 Performance Highlights” เพื่อรายงานผลประกอบการของบริษัทและบริษัทในกลุ่มบมจ. ซีพี ออลล์ ไตรมาสที่ ปี 2563 ให้กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน โดยให้ความเชื่อมั่นว่าซีพี ออลล์ จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยกลยุทธ์การให้บริการความสะดวกที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป มองหาธุรกิจใหม่ๆ เป็น ALL Convenience ที่สะดวกซื้อในทุกที่ ทุกเวลา ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้