จริงหรือ…? สหรัฐฯแทรกแซงเขตปกครองตนเองซินเจียง

209

มองบทวิเคราะห์ ความแตกต่างมาตรฐานระหว่างภายในและภายนอกประเทศของสหรัฐ เกี่ยวกับปัญหาการต่อต้านการแบ่งแยกดินแดน

เมื่อเร็วๆนี้ ชาติตะวันตกที่ต่อต่อต้านจีน นำโดยสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาแทรกแซงปัญหาในเขตปกครองตนเองซินเจียง โดยกล่าวอ้างถึงปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ศาสนาหรือเชื้อชาติ แต่จุดประสงค์ที่แท้จริงเพื่อขัดขวางจีนในการปราบปรามกลุ่มผู้ไม่หวังดีต่อประเทศเหล่านี้และต้องการควบคุมความเจริญก้าวหน้าของประเทศจีน

เมื่อเร็วๆนี้ นักวิจัยจากสถาบันวิจัยเอเชียกลางและศูนย์วิจัยความมั่นคงแห่งชาติของมหาวิทยาลัย หลันโจว ประเทศจีนได้ออกรายงานวิจัยเกี่ยวกับ “ความแตกต่างมาตรฐานระหว่างภายในและภายนอกของสหรัฐ เกี่ยวกับปัญหาการต่อต้านการแบ่งแยกดินแดน” โดยรายงานระบุว่า ถึงแม้สหรัฐอเมริกาจะเคยเผชิญกับปัญหากลุ่มผู้หวังแบ่งแยกดินแดน เพื่อรักษาเสถียรภาพของสหภาพ จึงก่อให้เกิดเป็นสงครามกลางเมืองต่อสู้ยาวนานถึง 4 ปี นอกจากนี้สหรัฐอเมริกาผ่านร่างกฎหมายห้ามพยายามที่จะแบ่งแยกประเทศ แต่เมื่อประเทศอื่นเผชิญการแบ่งแยกประเทศ สหรัฐอเมริกากลับเรื่องสิทธิมนุษยชน ศาสนาหรือเชื้อชาติเป็นเครื่องมือและข้ออ้างในการเข้าแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นๆ

มาตรฐานระหว่างภายในและภายนอกของสหรัฐ เกี่ยวกับปัญหาการต่อต้านการแบ่งแยกดินแดนสะท้อนให้เห็นใน 3 ด้านคือ 1.สหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญเรื่องสิทธิมนุษยชนมาเป็นลำดับแรก ฉะนั่นสหรัฐฯควรจะจัดการปัญหาเสียก่อน ไม่ใช่อ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเครื่องมือในการแทรกแซงกิจการภายในประเทศอื่นๆ 2.สหรัฐฯพยายามรักษาเอกภาพของตัวเอง แต่ขณะเดียวกันก็เข้าแทรกแซงปัญหาเรื่องการแบ่งแยกดินแดนของประเทศอื่น มุ้งเน้นผลประโยชน์เป็นหลัก เช่นเดียวกับแม็กซิโก โคลอมเบีย ปานามาล้วนแล้วแต่เคยตกเป็นกลุ่มเป้าหมายของสหรัฐฯทั้งสิ้น 3.สหรัฐฯให้การสนับสนุนการต่อต้านการแบ่งแยกดินแดนออกของชาติพันธมิตร เช่น อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศสและแคนาดา แต่อีกด้านหนึ่งกลับให้การสนับสนุนกลุ่มผู้หวังแบ่งแยกดินแดนของชาติคู่แข่งในรัสเซีย ยูโกสลาเวีย อิรัก จีนและอิหร่าน ซึ่งเป็นอันตรายต่อดินแดนและอธิปไตยของประเทศอื่นๆ

รายงานระบุว่า สหรัฐฯเข้ามาแทรกแซงจีนในการปราบปรามกลุ่มผู้หวังแบ่งแยกดินแดน โดยอ้างปัญหาการแบ่งแยกดินแดนและปัญหาสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่งบ่งบอกชัดเจนถึงความบ้าอำนาจของสหรัฐฯ ขณะเดียวกันว่าด้วยกฎบัตรสหประชาชาติ ที่อนุสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศระบุไว้ชัดเจนว่าไม่สนับสนุนให้กลุ่มคนทำการแบ่งแยกอธิปไตยของประเทศ ซึ่งกฎหมายข้อนี้ทำให้สหรัฐฯหน้าแตกยับเยิน

รายงานยังเชื่อว่าหลายปีมานี้ สหรัฐฯเป็นมหาอำนาจโลกแต่กลับมีปัญหาสองมาตรฐานในการจัดการกลุ่มผู้หวังแบ่งแยกดินแดน และสหรัฐฯไม่ใช่ผู้สร้างกฎระเบียบ แต่เป็นผู้ทำลายกฎบัตรสหประชาชาติรายใหญ่ที่สุด ส่วนการฉวยโอกาสและหาผลประโยชน์ของสหรัฐฯในเรื่องกลุ่มผู้หวังแบ่งแยกดินแดน เปรียบเหมือนปล่อยเสือเข้าป่า  ท้ายสุดก็จะเป็นภัยแก่ตนเอง

ที่มา: Credit from : http://icas.lzu.edu.cn/f/202011/1020.html