รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชมตลาดเกษตรกร

159

13พ.ย. 63 ที่สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางกุลฤดี  พัฒนอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อม นายเจริญ  สอนศิริ รักษาการเกษตรจังหวัดและนางจงกล  เพ็งวัน  เกษตรอำเภอเมือง รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จ.อุตรดิตถ์ เดินเที่ยวชมตลาดเกษตรกรและตลาดประชารัฐอุตรดิตถ์ (เกษตรกรจริง จริง ทุกสิ่งปลอดภัย )เปิดทุกวันศุกร์ ตั้งแต่งเวลา 06.00 -12.00 น.ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ซี่งจะมีร้านค้าเกษตรกรที่ผักปลอดสารพิษ จำนวน 70 ร้านและตลาดประชารัฐ 120 ร้าน รวม 190 ร้านค้า โดยมี ส่วนราชการประชาชน มาจับจ่ายใช้สอยในการชื้อสินค้าต่างๆ กว่า 1,000 คน

ทั้งนี้ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์และพัฒนการจังหวัดอุตรดิตถ์ ตลาดประชารัฐ ร่วมกัน จัดให้ตลาดดังกล่าว มีขึ้นทุกวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 -12.00 น.ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

ประสิทธิ์   ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/ รายงาน