ครอบครัวต้องเอาใจใส่ผู้สูงวัยป้องกันอัลไซเมอร์

211

นพ.ธิติ แสวงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง มอบหมายให้ พญ.มนัญญา วรรณไพสิฐกุล รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ พร้อมคณะทำงานคลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลบ้านโป่ง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและความจำแก่ผู้สูงอายุ เนื่องในวัน “สูงอายุโลก” โดยประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้มีแนวโน้มที่จะพบผู้ป่วยมากขึ้น เมื่อคนในครอบครัวเป็นโรคสมองเสื่อมนับเป็นเรื่องใหญ่ สาเหตุหลักของการเกิดโรคอัลไซเมอร์นั้นยังไม่แน่ชัด แต่พบว่ามีส่วนเกิดจากโรคของหลอดเลือด และยังพบว่าผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมส่วนหนึ่ง เกิดจากสาเหตุร่วมกันระหว่างโรคอัลไซเมอร์และโรคหลอดเลือดสมอง เนื่องจากโรคนี้ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ การดูแลผู้ป่วยจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ ดังนั้น ทาง รพ.บ้านโป่ง จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแล มีการตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อมเบื้องต้น

ฝึกผู้สูงอายุออกกำลังกายสมอง อาทิเช่น การคิดเลข และการอ่านหนังสือ ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุต่อสมอง การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ และหมั่นตรวจสุขภาพประจำปี อาจช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ และจะทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขต่อไป

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี รายงาน