ปธน.จีนเข้าร่วมงานฉลอง 30 ปี การพัฒนาเขตใหม่ผู่ตง

206

เช้าวันที่ 12 พฤศจิกายน  จีนได้จัดงานฉลอง 30 ปี การพัฒนาเขตใหม่ผู่ตงที่ศูนย์  Expo    เซี่ยงไฮ้ โดยมีนายสี จิ้นผิง เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน  ประธานาธิบดีจีน  และประธานคณะกรรมาธิการทหารของส่วนกลางจีนเข้าร่วมงานและกล่าวสุนทรพจน์ โดยเน้นว่าต้องแสดงหลักการจีน เจตจำนงจีน และหนทางจีนให้ทั่วโลกรับรู้

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงกลางศตวรรษ เป็น 30 ปีที่จีนสร้างประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยรอบด้าน ในกระบวนการนี้พวกเราต้องวางแผนการพัฒนาและมอบภาระหน้าที่ของเขตผู่ตงให้อยู่ในยุทธศาสตร์การฟื้นฟูชนชาติจีน และสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบร้อยปี ต้องวางแผนให้อยู่ในการสร้างโครงการพัฒนาภายในประเทศ ตลอดจนโครงการพัฒนาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ต้องรับรู้การเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ปรับปรุงอย่างเหมาะสม สร้างโอกาสในวิกฤต สร้างโครงสร้างใหม่ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ที่มา: Credit from https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3168042596755733&id=1523501084543234