กกต.ปทุมฯ ติวเข้มผู้สมัคร นายก อบจ. และ ส.อบจ. เน้นเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

288

12 พ.ย. 63 ณ ห้องปทุมชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี จัด “โครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” โดยมี นายอมร รัชตังกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเสือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงาน และ ดร.สุชัญญา วิมุกตายน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี กล่าวเปิดโครงการ โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนายยุทธนา แสงพงศานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี) ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ร่วมรับฟัง ซึ่งมีผู้สมัครนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ทุกเขตเลือกตั้ง เข้ามารับฟังนโยบายโครงการฯ พร้อมร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณและลงนามบันทึกข้อตกลงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

พร้อมกันนี้ ผู้สมัครนายกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ร่วมประชุมหารือข้อตกลงร่วมกัน ในการหาเสียงเลือกตั้ง และผู้สมัครนายกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แจ้งทีมผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ รับทราบข้อตกลงร่วมกัน โดยมี พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 4 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “การดำเนินคดีอาญาอันเนื่องมาจากกฎหมายเลือกตั้ง และการรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง” พร้อมกันนี้ พล.ต.ต. ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี ร่วมบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “การกระทำที่เป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง และวิธีปฏิบัติในการหาเสียงเลือกตั้ง”

จังหวัดปทุมธานี แบ่งเขตเลือกตั้ง นายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็น 36 เขตดังนี้ อำเภอเมืองปทุมธานี 6 เขต อำเภอลาดหลุมแก้ว 2 เขต อำเภอสามโคก 2 เขต อำเภอธัญบุรี 6 เขต อำเภอคลองหลวง 9 เขต อำเภอลำลูกกา 9 เขต และอำเภอหนองเสือ 2 เขต รวมทั้งสิ้น 36 เขต

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม  จ.ปทุมธานี/รายงาน