“ดร.เอนก”ตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย”สวนสุนันทา”

201

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขึ้นแชมป์อันดับ 1 จากเว็บโอเมตริกซ์ ประเทศสปน ต่อเนื่องเป็นสมับที่ 12 เตรียมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ วันจันทร์ที่ 16 พ.ย.63 

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)จะเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งได้รับการจัดอันดับจากเว็บโอเมตริกซ์ ประเทศสเปน ให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ต่อเนื่องมาเป็นสมัยที่ 12 ซึ่งนอกจะมอบนโยบาย และตรวจเยี่ยมการดำเนินภารกิจแล้ว รัฐมนตรี อว.จะได้รับฟังการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อจะนำไปต่อยอดพัฒนาเป็นรูปแบบของการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตด้วย