คณะกรรมาธิการ การคมนาคม ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน

99

คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อประชุมหารือประเด็นที่อยู่ในหน้าที่และภารกิจของ  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ณ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

  1. แผนและความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบและแผนงานการก่อสร้างทางในอนาคต
  2. แผนการพัฒนาการเก็บเงินค่าผ่านทางอัตโนมัติ และการแก้ไขปัญหารถติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บเงิน
  3. แผนการจัดทำระบบตั๋วร่วม
  4. ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ช่วง N2 แยกเกษตร – นวมินทร์

อย่างไรก็ตามการศึกษาดูงานฯครั้งนี้ มีนายสุรเชษฐ์  เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ