โรตารีบ้านโป่งรับบริจาคซื้อเครื่องมือแพทยช่วยผู้ป่วย

169

วันที่ 12 พ.ย. น.ส.เกศแก้ว ฉายพันธ์ นายกสโมสรโรตารีบ้านโป่ง ภาค 3330 โรตารีสากล พร้อมเหล่าสมาชิกโรตารีบ้านโป่ง ร่วมจัดกิจกรรมออกรับบริจาคเงินสมทบโครงการโปลิโอพลัส และโครงการจัดซื้อเตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้ามอบให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่งไว้ช่วยเหลือผู้ป่วย โดยทางสโมสรโรตารีบ้านโป่ง ขอขอบคุณห้างเทสโก้โลตัส สาขาบ้านโป่ง และห้างแม็คโคร สาขานครปฐม ที่สนับสนุนสถานที่ในการติดตั้งตู้รับบริจาคและร่วมกิจกรรมกับสโมสรตลอดมา โดยมียอดเงินจากผู้ใจบุญร่วมบริจาครวมทั้งสิ้น 175,819 บาท และขอบคุณร้านเสี่ยใหญ่หมูสด บริจาคเงินสมทบจำนวน 20,000 บาท โดยกิจกรรมดังกล่าว สโมสรโรตารีบ้านโป่ง และสโมสรโรตารีสากล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคนในชุมชนและสังคม จัดโครงการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมและต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ ร่วมกันส่งมอบความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาส ในการคืนชีวิตใหม่ให้กับชุมชน ตามคติพจน์ของโรตารีสากล “โรตารีเปิดแนวทาง สร้างโอกาส”

เดชาโพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี รายงาน