ชาวซินเจียงไม่ได้ถูกการบังคับใช้แรงงานอย่างที่ตะวันตกกล่าวหา​

201

12พ.ย.ุุ63/ เมื่อเร็ว ๆ นี้ Think Tanks ของประเทศตะวันตกมีรายงานว่า ในเขตซินเจียงของจีน มี “การบังคับใช้แรงงานจำนวนมาก” โดยนักการเมืองของประเทศตะวันตกบางคนได้เสนอ “ทฤษฎีการบังคับใช้แรงงานของซินเจียง” ดังนั้นศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาซินเจียงจึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและ นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ทำการสำรวจสถานะการจ้างงานของ ชนกลุ่มน้อยในซินเจียง เพื่อไขข้อสงสัยว่าซินเจียงมี “การบังคับใช้แรงงานจำนวนมาก” ตามที่ถูกกล่าวอ้างหรือไม่

นับเป็นเวลาหลายปี ที่เขตซินเจียงมีสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่ การด้อยพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพแรงงานที่ไร้ประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการขจัดความยากจน หน่วยงานรัฐบาลทุกระดับในซินเจียงเล็งเห็นถึงปัญหาการสร้างงาน จึงให้ความสำคัญกับนโยบายสร้างงานเป็นลำดับแรก พร้อมคิดหาหนทางในการช่วยเหลือให้เกิดการจ้างงานในชนกลุ่มน้อยมากยิ่งขึ้น

ด้วยความช่วยเหลือจากรัฐบาล แรงงานชนบทชนกลุ่มน้อยซินเจียงจากที่ยอมอดตายอยู่บ้านดีกว่าต้องออกไปหางานทำในต่างถิ่น ปัจจุบันต่างพากันแย่งออกไปล่าหาฝันที่เมืองใหญ่  ตามสถิติตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2019 แรงงานส่วนเกินในชนบทจำนวน 16.57 ล้านคนออกไปหางานทำในซินเจียง เฉลี่ยปีละ 2.762 ล้านคน โดยเฉพาะคนจากซินเจียงทางตอนใต้ออกไปหางานทำถึง 10.07 ล้านคน เฉลี่ยปีละ 1.678 ล้านคน (รูป 3)

อย่างไรก็ตาม จากการฝึกฝนและสำรวจในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซินเจียงได้จัดสร้างระบบบริการการฝึกอบรมและรับสมัครงานแบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพ ขั้นตอนของรัฐบาลที่จัดให้มีการจ้างงานสำหรับคนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ประการแรกให้สถานประกอบการส่งข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งว่างงานและจำนวนพนักงานที่ต้องการรับสมัคร ประการที่สองฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายประกันสังคมเผยแพร่ข้อมูลการจัดหางานผ่านอินเทอร์เน็ต

ประการที่สามคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชน ติดประกาศข้อมูลการรับสมัครงานบนกระดานข่าวหมู่บ้านหรือชุมชน ประการที่สี่เจ้าหน้าที่คณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนไปหาครอบครัวของผู้ว่างงานเพื่อทราบข้อมูลงานที่ต้องการทำและแจ้งข้อมูลงานให้พวกเขาทราบ และประการที่ห้า ประชาชนสมัครรับการฝึกอบรมวิชาชีพโดยสมัครใจและเข้าทำงานหลังจากผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม บริการแบบครบวงจรเป็นหลักประกันในการจ้างงานชนกลุ่มน้อย

รัฐบาลลงทุนเงินจำนวนมากในการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อยกระดับอาชีพให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น จากข้อมูลสถิติปี 2014 ถึง 2019 ซินเจียงได้จัดการฝึกอบรมทักษะอาชีพในสายงานต่าง ๆ ให้กับผู้คนเป็นจำนวน 6.957 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้ 2.325 ล้านคนมาจาก 4 จังหวัดทางตอนใต้ของซินเจียง (รูป 1)โดยมีการส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ 379,400 ราย ซึ่งสามารถสร้างงานให้กับแรงงาน 827,400 ราย โดยมีผู้เริ่มต้นทำธุรกิจเฉลี่ยปีละ 75,900 ราย (รูป 2)

ตามรายงานของสำนักงานสถิติ เขตปกครองตนเองซินเจียงในปี 2019 มีรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่ 1,460 – 1,820 หยวนต่อเดือน แต่เนื่องด้วยผู้คนจำนวนมากออกไปทำงานต่างถิ่น จึงทำให้มีรายได้ที่แท้จริงสูงกว่ามาตรฐานนี้มาก ตัวอย่างเช่น อาผูตู้ไข่โยวมู่ อาผูลา เกษตรกรชาวตำบลมู่จี๋ อำเภอผีซัน จังหวัดเหอเถียน ได้เห็นประกาศรับสมัครงานบริษัทประมงในเมืองเหยียนไถ่ที่กระดานข่าวหมู่บ้าน จึงสนใจสมัครงานด้วยตนเอง หลังจากได้เข้าทำงาน เขามีรายได้ 5,000 หยวนต่อเดือน ส่วนอาผูลี่หมี่ถี ม่านถีคู่เอ่อปันกับภรรยาอาเอ่อมู่กู่ เป็นเกษตรกรตำบลม่อหวี้ จังหวัดมู่เถียนได้ไปทำงานที่มณฑลกวางตุ้ง รายได้สองสามีภรรยารวมกันอยู่ที่ 8,000 หยวนต่อเดือน ซึ่งได้กลายเป็น “แบบอย่าง” ให้กับคนในหมู่บ้านพวกเขา

ชนกลุ่มน้อยจำนวนมากที่ออกไปทำงานส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม เมื่อออกไปทำงานต่างถิ่น เจ้าหน้าที่รัฐบาลจะแจ้งจำนวนและที่ตั้งของมัสยิดในท้องถิ่นให้พวกเขาทราบ เมื่อพวกเขาไปมัสยิดเพื่อละหมาด ทำการถือศีลอดในช่วงรอมฎอนหรือทำพิธีทางศาสนาก็ไม่ได้ถูกแทรกแซงจากองค์กรหรือกลุ่มคนใด ๆ อ้ายเหอหม่ายถีเจียง อูหม่ายเอ่อที่ออกไปทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งในเมืองหนานจิงกล่าวว่า การไปละหมาดที่มัสยิดที่นี่อิสระมาก หลังเลิกงาน พวกเราจะไปมัสยิดตอนไหนก็ไหน ไม่เคยโดนถูกขัดขวางในเรื่องนี้เลย กงโหย่วมู่เหอถ่าเอ่อ อีปู้ลาอิน กล่าวว่าเมื่อถึงเดือนถือศีลอด เจ้านายและเพื่อนร่วมงานมาเยี่ยมและร่วมฉลองเทศกาลกับพวกเราด้วยการร่วมรับประทานอาหารที่โรงอาหารด้วยกัน

จากการสำรวจพบว่า บริษัทในเมืองบางแห่งที่ชนกลุ่มน้อยมีความต้องการรับประทานอาหารอิสลาม จะมีการว่าจ้างพ่อครัวอิสลามโดยเฉพาะ เพื่อคอยบริการอาหารอิสลาม

ภายในสิ้นปี 2019 จำนวนผู้ประกันตนสำหรับวัยเกษียณ การว่างงานและการบาดเจ็บจากการทำงานสำหรับแรงงานในเมืองและชนบทของซินเจียงมีจำนวนถึง 1890.52 ล้านคน โดยมีอัตราความคุ้มครองมากถึง 90% อาปู้ตูเค่อมู่ อูซือหมั้น จากเมือง คาสือ กล่าวว่า บริษัทของเขาจ่ายเงิน 1,240 หยวนต่อเดือนสำหรับค่าประกันสังคมของพนักงาน โดยที่บริษัทจ่ายให้ 870 หยวน และพนักงานจ่ายเอง 370 หยวน ซินเจียงปฏิบัติตามข้อบังคับของรัฐสภาว่าด้วยการกำกับดูแลแรงงานและประกันสังคมอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฏหมายอย่างทั่วถึง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแรงงานชนกลุ่มน้อย หากตรวจพบบริษัทผู้กระทำผิด ไม่แจ้งแรงงานเข้าประกันสังคมและไม่ชำระเงินประกันสังคม จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ชนกลุ่มน้อยในซินเจียงประสบความสำเร็จอย่างมากในการทำงาน ซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนที่บ่งบอกถึงการพัฒนาและความก้าวหน้าด้านสิทธิมนุษยชนในซินเจียง และยังถือเป็นความสำเร็จของรัฐบาลจีนในการดำเนินนโยบายการปกครองซินเจียง ข้อกล่าวหาของชาวตะวันที่ว่าซินเจียงมี “การบังคับใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก” นั่นไม่เป็นความจริง ไม่มีเหตุมีผลและไม่อาจปฏิเสธได้ว่าทั้งหมดนี้มันเป็นการโกหกหลอกลวงหวังใส่ร้ายจีนโดยมีจุดประสงค์ทางการเมือง ซึ่งตัวตนและโฉมหน้าที่แท้จริงของบรรดาพวกว่าที่กล่าวหาจีนนั่นเป็นขี้ข้าสุนับรับใช้ของสหรัฐฯในแผนการต่อต้านจีนดีๆนี่เอง

อ้างอิงจาก http://news.ts.cn/system/2020/10/19/036470467.shtml

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=133045691897320&id=117547923447097&__tn__=K-R

สำนักข่าว TS NEWS

แปลโดย CMG, ASIA PACIFIC