ผู้ว่า!เมืองคอนเรียกประชุมงานสร้างถนนพุทธภูมิตอน2เร่งด่วน

194

9พ.ย.63 /รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ สส.เขต 1 นครศรีธรรมราช ประสานงานจัดประชุมหารือ แก้ปัญหาเรื่องแบบของถนนพุทธภูมิ ตอน2 ณ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผวจ.นครศรีธรรมราช ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องแบบไม่ตรงกันของ ถนนพุทธภูมิตอน2 จาก ต.มะม่วงสองต้นต่อจากตอนที่2ไปบรรจบกับถนนเบ็ญจมนาพลุ โดยมี นายรักชาติ  บุหงาชาติ ผอ.แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช และนายปริญญา สัคคะนายก ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 15 พร้อมด้วย ผอ.การรถไฟจังหวัดนครศรีธรรมราช มาร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาถนนสี่เลนพุทธภูมิตอน2 เนื่องจากปรับโครงสร้างของแบบแปลนถนนระหว่างชลประทานกับทางหลวงชนบทกับภารกิจเรื่องงานสร้างถนนยังไม่ตรงกัน

 ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เชิญประชุมทั้ง 3 ฝ่าย โดยการประสานงานจาก เนื่องจากทางสำนักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณเพื่อที่จะก่อสร้างถนนพุทธิภูมิตอน 2 แต่เนื่องจากเอกสารและแบบยังไม่ตรงกัน ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเชิญทั้ง 3 ฝ่ายเข้ามาร่วมหารือเพื่อแก้แบบ แก้ไขปัญหาและจะรีบดำเนินการก่อสร้างถนนพุทธภูมิตอน2 โดยเร็วเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ถนนอย่างปลอดภัย

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/รายงาน