แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต

229

ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พลเอกธีรเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ เลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมพิธีเปิดโครงการ แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดบางพลัด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร โดยลงพื้นที่โรงเรียนต้นแบบ 17 แห่ง 17 เขต และ 6 ชุมชน และกิจกรรมดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและสีจากทีโอเอ อีกด้วย

สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน โดยนำศิลปะมาช่วยกระตุ้นเตือนให้เห็นถึงภัยร้ายจากการทุจริต