บำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารอุทิศแด่พระธรรมมหาวีรานุวัติ

93

8พ.ย.63 เวลา 10.00 น. ที่ศาลาการเปรียญวัดคลองโพธิ์ (พระอารามหลวง) อ.เมือง นายสหวิช  อภิชัยวิศรุตกุล รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธาน งานบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ทอดผ้าไตรบังสุกุล(ทำบุญ 50 วัน) อุทิศให้แก่พระธรรมมหาวีรานุวัติ พร้อม  นายประเดิม เดชาบยนต์บัญชา นายอำเภอเมืองและ นายสุกุลชัย จูมทอง  นายอำเภอตรอน ประชาชน ร่วมงานดังกล่าว ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบให้นายณัฐสุชน อินทราวุธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารและทอดผ้าไตรบังสกุล (ทำบุญ 50 วัน) อุทิศให้แก่พระธรรมมหาวีรานุวัติ

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์ /รายงาน