‘อยุธยาโมเดล’ส่งเสริมวสช.ด้านการตลาดและไทยเที่ยวไทย โดย “สภาเอสเอ็มอีจังหวัดอยุธยา” @นากรุงเก่า

533

สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ นากรุงเก่า คาเฟ่สุดชิค บรรยากาศทุ่งนาใกล้กทม. เปิดพื้นที่ให้วิสาหกิจชุมชนทั้ง 16 อำเภอ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำหน่ายสินค้าฟรี ทุกวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

 7 พฤศจิกายน 2563 นายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.ดวงภัค ธนอัครภัทรกุล ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยจังหวัดภูเก็ต นายฉลองศักดิ์ อารีย์วงศ์ รองประธานสภาเอสเอ็มอี นางศิริพร กฤชสินชัย ที่ปรึกษาด้านประชาสังคม สำนักนายกรัฐมนตรี และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายธีระ เลิศไชย เจ้าของนากรุงเก่า นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 16 อำเภอ ทำพิธีไหว้ศาลเจ้าที่และศาลพระพรหม เพื่อความเป็นศิริมงคลในการเข้ามาจำหน่ายสินค้าวันแรก ณ “นากรุงเก่า” จุด Check In แหล่งท่องเที่ยวชุมชนอีกแห่งหนึ่งบนถนนสาย 347 (ปทุมธานี-บางปะหัน) ขาเข้ากรุงเทพมหานคร ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ซื้อของใช้ ของฝาก ผักปลอดสารพิษ อาหาร และ ผลิตภัณฑ์ของดีเด่นของวิสาหกิจชุมชนในแต่ละอำเภอ

นายไชยวัฒน์  หาญสมวงศ์ กล่าวว่า นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (SMEs) โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะได้นำสินค้าดีเด่นของวิสาหกิจชุมชนที่มีกว่า 390 แห่งใน 16 อำเภอ มาจัดจำหน่ายที่นากรุงเก่าแห่งนี้ เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนต่อไป กระตุ้นการใช้จ่ายและการท่องเที่ยวภายในประเทศ

ด้านนายสมศักดิ์ งามสมเกล้า ประธานสภาเอสเอ็มอีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การที่สภาเอสเอ็มอีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขับเคลื่อนโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นั้น ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยเฉพาะนายคุณธีระ เลิศไชย เจ้าของ “นากรุงเก่า” มีความเมตตาต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้ง 16 อำเภอ ให้สถานที่จำหน่ายสินค้าฟรีระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งในช่วงแรกจะมีการจัดจำหน่ายสินค้าในทุก ๆ วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ซึ่งในวันนี้ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างดี เนื่องจากสถานที่ “นากรุงเก่า” นอกจากจะเป็นจุด Check In ที่สวยงามตามธรรมชาติแล้ว ยังเป็นแหล่งศูนย์รวมอาหาร และ จำหน่ายสินค้าจากชุมชน ให้ท่องเที่ยวได้เลือกใช้บริการได้อย่างจุใจ

ด้าน ดร.ดวงภัค ธนอัครภัทรกุล ประธานสภาเอสเอ็มอีจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การที่สภาเอสเอ็มอีเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนสามารถยื่นได้ด้วยขาของตนเอง และถือเป็นการรวมตัวเพื่อให้เกิดพลัง ทั้งนี้ คาดหวังว่า “นากรุงเก่า” แห่งนี้ ก็จะเป็นแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่ง ศิลปหัตถกรรมกรุงศรีอยุธยา และอีกหลายอย่างที่จะมีขึ้นในอีกไม่ช้า

WC รายงาน