เสริมสิริมงคลให้กับแผ่นดินทุกวันเสาร์

112

7 พ.ย. 63 เวลา 09.00 น. ที่วิหารหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จ.น่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผวจ.น่าน เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี

สำหรับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จะจัดให้มีขึ้นทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน – วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ วิหารหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย โดยแต่งกายชุดสุภาพโทนสีเหลืองตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน