“ปานขวัญแดรี่ฟาร์ม” มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพเทียบเท่า นมญี่ปุ่น

แชร์

เบื้องหลังความสำเร็จของ นายธีระ พะณะงาม อายุ 43 ปี เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมชาว ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี หลังรับช่วงต่อกิจการโคนมของพ่อ ด้วยเห็นว่าอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่มีความยั่งยืน และสามารถนำพาความสุขมาให้กับทุกคนในครอบครัวได้ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวในการดำเนินชีวิต

นายธีระ เล่าว่า ก่อนหน้านี้ ครอบครัวของตน แลชาวบ้านใน ต.เขาขลุง มีอาชีพทำนาต้องอาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างเดียวคือน้ำฝน ทำให้เก็บเกี่ยวผลิตและมีรายได้แค่เพียงปีละครั้ง สภาพความเป็นอยู่จึงค่อนข้างลำบาก หลังจากปี พ.ศ.2513 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับสถานที่รับซื้อน้ำนมดิบ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ต.หนองโพ อ.โพธาราม และจัดตั้งเป็นสหกรณ์โคนมหนองโพ (ในพระบรมราชูปถัมภ์) จนทำให้ชาวบ้านที่นั่นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ต่อมาหน่วยงานภาครัฐจึงได้เข้ามาส่งเสริมและขยายผลเพิ่มพื้นที่การเลี้ยงโคนมในจังหวัดราชบุรี รวมถึง ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง ในช่วงเริ่มต้น ได้รับการสนับสนุนแม่โคนม 5 ตัว จากนั้นก็ใช้วิธีผสมพันธุ์เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ฐานะความเป็นอยู่เริ่มดีขึ้นตามลำดับ ปัจจุบันมีโคนม รวม 100 ตัว แบ่งเป็นแม่โครีดนม 25 ตัว โดยได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ ทั้งในเรื่องของความพอประมาณ ค่อยเป็นค่อยไปในการขยับขยายกิจการ หาความรู้จากแหล่งต่างๆ นำเอานวัตกรรม เทคโนโลยี และเครื่องจักรกลมาใช้ เพื่อลดรายจ่ายด้านแรงงาน พึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด

จากการพัฒนานำความรู้ด้านอาหารสัตว์ และสายพันธุ์โคนมมาใช้ ทำให้ทางฟาร์มสามารถผลิตน้ำนมดิบได้มากถึง 500 กิโลกรัมต่อวัน โดยที่มีค่าโปรตีนในน้ำนมสูงเทียบเท่ากับนมฮอกไกโดจากประเทศญี่ปุ่น และได้รับรับคัดเลือกจากสหกรณ์ ให้เป็น “ฟาร์มคุณภาพน้ำนมดิบดีเด่น ประจำปี 2562” สำหรับผลผลิตที่ได้ส่วนหนึ่ง ตนได้ส่งจำหน่ายให้กับสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) และอีกส่วนหนึ่งได้นำมาต่อยอด แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมพลาสเจอร์ไลส์พร้อมดื่ม ในชื่อ “ปานขวัญแดรี่ฟาร์ม”

แม้ว่าปัจจุบันจะไม่ได้ร่ำรวย แต่ก็พอมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวให้ความสุขได้อย่างเพียงพอ ด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกลของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดี มั่นคง จึงทำให้เกษตรกรชาวโคนมหนองโพสามารถลืมตา อ้าปาก ส่งลูกหลานไปเรียนจนจบระดับปริญญา มีอาชีพการงานที่ดี ก็ด้วยรายได้จากการเลี้ยงโคนม พวกเราชาวเกษตรกรโคนม ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ แม้ว่าปัจจุบันตนจะไม่ได้ร่ำรวย แต่ก็พอมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวให้ความสุขได้อย่างเพียงพอ และตั้งใจจะสืบสานอาชีพพระราชทานนี้ส่งต่อถึงลูกหลานสืบไป

สำหรับ ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์พร้อมดื่ม “ปานขวัญแดรี่ฟาร์ม” มีอยู่ด้วยกัน 6 รสชาติ ได้แก่ รสธรรมชาติ ช็อกโกแลต สตรอว์เบอร์รี่ ชาเขียว ชาไทย และกาแฟ ในราคาขวดละ 25 บาท นอกจากนั้น ยังมีชานมไข่มุกบุกไม่ใส่ครีมเทียม รสชานมไต้หวัน บราวน์ชูก้าร์ และสตรอว์เบอร์รี่ ในราคาขวดละ 35 บาท

ผู้สนใจนมพาสเจอร์ไรส์ คุณภาพเทียบเท่านมฮอกไกโด สามารถติดต่อได้ที่เพจเฟซบุ๊ก ปานขวัญแดรี่ฟาร์ม – PanKhwan Dairy Farm หรือโทรศัพท์หมายเลข 09-1448-4554

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/ รายงาน


แชร์