ว.สารพัดช่างมหาสารคาม จัดนิทรรศการ

226

7พ.ย.63ที่อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม  ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลการจัดการเรียนรู้แบบ Project Base Learning ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม โดยมีผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนเครือข่ายทวิศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน โดยมีจำนวนชิ้นงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้  รวม 166 ชิ้น นำมาแสดงภายในงานอีกด้วย

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์ / พิเชษฐ  ยากรี  จ.มหาสารคาม/ รายงาน