ไปเที่ยวกัน!!! ช็อป แช๊ะ ชิม แชร์ จุด Check in ใกล้กทม. บรรยากาศท้องนาที่ “นากรุงเก่า” พระนครศรีอยุธยา

199

“นากรุงเก่า” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดพื้นที่ให้วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้ง 16 อำเภอ คัดเลือกสินค้าดีเด่นมาจัดจำหน่ายในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้กับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยร่วมมือกับ สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีคุณสมศักดิ์ งามสมเกล้า เป็นประธาน และหน่วยงานในจังหวัดทั้งรัฐและเอกชน เปิดจำหน่ายวันแรกในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563

“นากรุงเก่า” จุด Check In แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนบนถนนสาย 347 (ปทุมธานี-บางปะหัน) ขาเข้ากรุงเทพมหานคร ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิกัด GPS https://goo.gl/maps/WjKhB82uwEY3trSU9

พิเศษ!!! สำหรับสมาชิกสภาเอสเอ็มอีจังหวัดอื่นๆ ที่สนใจนำสินค้ามาฝากจำหน่ายที่นากรุงเก่า สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สภาเอสเอ็มอีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา “ไทยเที่ยวไทย อุดหนุนสินค้าไทย ไทยทำไทยใช้ไทยเจริญ”

WC รายงาน