เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ เครือข่ายทำโครงการ “หมุนเวียน เปลี่ยนโลก”

แชร์

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พร้อมด้วย 38 องค์กรจากภาครัฐและเอกชน ร่วมลงนามเจตนารมณ์ร่วมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใต้ความร่วมมือ “หมุนเวียน เปลี่ยนโลก” กับ เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN)  ผ่านระบบออนไลน์ VROOM โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนบนพื้นฐานของการบริหารจัดการทรัพยากรและขยะอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

นายสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ในฐานะองค์กรภาคเอกชน ที่ดำเนินธุรกิจพร้อมกับการรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะปัญหาขยะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทางศูนย์การค้าฯ ได้ตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาดังกล่าว ที่ผ่านมาได้จัดเริ่มต้นจากภายในองค์กร โดยปลุกจิตสำนึกในเรื่องการรักษ์โลก และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการแยกขยะ ทั้งรณรงค์การจัดการขยะ ลดการใช้ การใช้ซ้ำ รวมทั้งการคัดแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไป

ขณะเดียวกันทางศูนย์การค้าฯ พร้อมร่วมกับ เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN)  ในการดำเนินโครงการดังกล่าว บนพื้นที่แยกปทุมวัน-ราชประสงค์ โดยมีเป้าหมายจะรวบรวมวัสดุใช้แล้วที่สะอาดและแห้งเข้าระบบการรีไซเคิลให้ได้ไม่น้อยกว่า 500 ตัน จากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการนำไปใช้ใหม่ของแต่ละองค์กร

“ผมเชื่อว่าการร่วมพลังจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการทำโครงการ “หมุนเวียน เปลี่ยนโลก” จะเชื่อมโยงการจัดการทรัพยากร เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและเห็นผลลัพธ์อย่างรูปธรรมชัดเจน ที่สำคัญจะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย” นายสมพล กล่าวทิ้งท้าย


แชร์