สภาเอสเอ็มอีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าพบผู้ว่าฯ เสนอแผนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ “นากรุงเก่า”

221

ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหารและสมาชิกเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อแนะนำตัวและขอคำชี้แนะในการขับเคลื่อนโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้มีที่จำหน่ายสินค้า สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนที่ นากรุงเก่า

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สภาเอสเอ็มอีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ดร.ดวงภัค  ธนอัครภัทรกุล ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยจังหวัดภูเก็ต นางศิริพร กฤชสินชัย ที่ปรึกษาด้านประชาสังคม สำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการและสมาชิกสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 16 อำเภอ เข้าพบนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแนะนำหน่วยงานสภาเอสเอ็มอีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่กำลังขับเคลื่อนช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีที่จำหน่ายสินค้า สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนที่มีอยู่ 390 แห่ง ใน 16 อำเภอ มีสมาชิกรวม 5,324 คน

โดยจะจัดจำหน่ายสินค้าของกินของฝาก ผลิตภัณฑ์จากชุมชนมาจำหน่ายที่  “นากรุงเก่า” จุด Check In แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนอีกแห่งหนึ่งบนถนนสาย 347 (ปทุมธานี-บางปะหัน) ขาเข้า กรุงเทพมหานคร ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งจะเปิดทำการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยจะเริ่มเปิดการจำหน่ายสินค้าครั้งแรกในวันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นี้ ในการนี้ จึงขอเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เพื่อขอคำชี้แนะในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ด้านนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่าปัจจุบัน SMEs และวิสาหกิจชุมชน ค่อนข้างจะกระจัดกระจายไปในหลายจุด อยู่กับกระทรวงพาณิชย์บ้าง อยู่กับกระทรวงอุตสาหกรรมบ้าง และยังมีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) อีกส่วนหนึ่ง เพียงแต่ว่าการจัดโครงสร้างที่เป็นหน่วยงานพี่เลี้ยงนั้นไม่ชัดเจน ไม่เหมือน OTOP ที่จะมีกรมการพัฒนาชุมชน ในส่วนของภาคเกษตรก็จะมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นพี่เลี้ยง ส่วน SMEs มีเครือข่ายเยอะมากไม่รู้ว่าใครจะรับผิดชอบ เป็นปัญหามากสำหรับผู้ว่าราชการทุกจังหวัดที่ไม่รู้จะไหว้วานใครให้มาเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาส่งเสริม หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งขึ้นมา ทั้งนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องบรรจุภัณฑ์ ปัญหาการตลาด ปัญหาไอที และอีกหลายอย่าง ที่ไม่มีการเชื่อมโยงเลยไม่เป็นระบบเท่าที่ควร ในวันนี้ ก็รู้สึกยินดีที่นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ดร.ดวงภัค  ธนอัครภัทรกุล ได้เข้ามาช่วยเป็นพี่เลี้ยงเป็นเจ้าภาพที่ชัดเจน ให้กับผู้ประกอบการ เหมือนเป็นการช่วยผู้ว่าในการดำเนินกิจการให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ และดำเนินการก็จะเดินหน้าไปด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม

WC รายงาน