รมว.ทรัพยากรธรรมชาติ ลงพื้นที่น่าน ร่วมงาน 5 ปี น้ำพางโมเดลเปลี่ยนเขาหัวโล้นสู่ระบบเกษตรเชิงนิเวศ

566

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.พื้นที่ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม  จังหวัดน่าน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม  จังหวัดน่าน ร่วมงานสถาปนาน้ำพางโมเดล เปลี่ยนภูเขาหัวโล้นเป็นระบบเกษตรเชิงนิเวศ เนื่องในวาระครบรอบ 5 ปี เวทีประชาคมตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โดยมีนายนิพันธ์  บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ , นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.จังหวัดน่านเขต 2 พรรคเพื่อไทย , นายประยงค์ ดอกลำไย ที่ปรึกษาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และนายสุริยันต์ ทองหนูเอียด มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพย์ฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำและชาวบ้านน้ำพาง ร่วมต้อนรับและสรุปรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ตลอดช่วง 5 ปี ที่ดำเนินการ

สำหรับโครงการ สถาปนา น้ำพางโมเดล เปลี่ยนภูเขาหัวโล้นเป็นระบบเกษตรเชิงนิเวศ เนื่องในวาระครบรอบ 5 ปี เวทีประชาคมตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม   จัดขึ้นเพื่อนำเสนอรูปแบบการจัดการที่ดินและทรัพยากรโดยชุมชนท้องถิ่น ในตำบลน้ำพาง นำเสนอพัฒนาการและความก้าวหน้าในวาระครบ 5 ปี เวทีประชาคมตำบลน้ำพาง สร้างความร่วมมือระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งชุมชน ราชการ สถาบันวิชาการ องค์กรเอกชน ประชาสังคม และอื่น ๆ ในการขับเคลื่อน น้ำพางโมเดล การยกระดับไปสู่ระบบเกษตรนิเวศต่อไป และเพื่อผลักดันให้การจัดการที่ดินและทรัพยากรโดยชุมชนท้องถิ่น ในรูปแบบน้ำพางโมเดล นำไปสู่ต้นแบบในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนท้องถิ่นในระดับชาติต่อไป นอกจากนี้น้ำพางโมเดล ได้มีประชาชน จำนวน 285 ครอบครัว 4,253 ไร่  ที่สามารถแก้ไขพื้นที่ทำกินพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ โดย เปลี่ยนเป็นวนเกษตร ปัจจุบันปลูกต้นไม้ 150,000 ต้น ตามนโยบายทวงคืนผืนป่า พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติภูคาและอุทยานแห่งชาติแม่จริม

จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นสักขีพยานในการทำลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการทรัพยากรป่าไม้และที่ดินอย่างยั่งยืนในตำบลน้ำพาง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรป่าไม้และที่ดินอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง น้ำพางโมเดล อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โดยกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ เครือเจริญโภคภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง และประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำพาง โดยมีข้อตกลงร่วมกัน ในการประสานความร่วมมือกัน ในการขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรป่าไม้และที่ดินอย่างยั่งยืน และพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ให้พี่น้องประชาชนในตำบลน้ำพาง อ.แม่จริม โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ประสานความร่วมมือ ในการปกป้อง รักษา ดูแล ทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบันในตำบลน้ำพาง ไม่ให้ถูกทำลาย หรือเสื่อมโทรม ร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในตำบลน้ำพาง พร้อมร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในพื้นที่ตำบลน้ำพาง

ด้านนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวชื่นชมน้ำพาง Model ซึ่งสามารถนำไปเป็นพื้นที่ต้นแบบให้พื้นที่อื่นๆได้และจะนำข้อเสนอเข้าสู่การพิจารณา ในระดับรัฐบาล ประเด็นแก้ไขในปัญหาสำคัญ เขื่อนที่สำคัญที่สุดประชาชนจะต้องให้ความร่วมมือ ร่วมพัฒนาไปด้วยกัน ส่วนกรณีที่ประชาชนที่อาศัยอยู่เดิมในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 และชั้น 2 Aนั้น ที่จังหวัดน่านมี น่านแซนด์บอกซ์ ทำงานแก้ปัญหาอยู่ โดยมอบหมายให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปหาวิธีแก้ไขและพูดคุยเพื่อหาจุดลงตัวระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่  พร้อมฝากเรื่องปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำงาน วางแผนป้องกัน ก่อนที่จะเกิดปัญหา

นอกจากนี้นายสมชาติ  รักษ์สองพลู  ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านดง  อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง  ได้เข้ายื่นหนังสือกรณีเจ้าหน้าที่อุทยาน ได้ยึดไม้ที่ประชาชนเข้าไปตัดในพื้นที่อุทยานถ้ำผาไทซึ่งเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อนำไม้ดังกล่าวมาสร้างโบสถ์คริสตจักรมากมาย  ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่รับปากว่าจะไม่มีการดำเนินคดี แต่ล่าสุดได้ออกหมายจับ ประชาชนในพื้นที่สองคนจึงได้มาขอความเป็นธรรมจากรัฐมนตรีซึ่งรัฐมนตรีรับปากที่จะไปประสานให้

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน