“กาละแมร์”พัชรศรี เบญจมาศ ร่วมกฐินในหลวงได้ปัจจัยร่วม 5 ล้าน

164

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมือง จ.สกลนคร ได้ปัจจัยเฉียด 5 ล้านบาท

วันที่ 31ต.ค. 63 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด โปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นายชาย เอี่ยมศิริ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและการบัญชี (CFO) บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน ในนามสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย น้อมนำไปถวายพระสงฆ์ ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี 2563 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร (อารามหลวง) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ ภายในวิหารใกล้พระธาตุเชิงชุม เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสนอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพนับถือและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสกลนคร

ทั้งนี้เพื่อทำนุบำรุงพระศาสนา และบูรณพระอารามหลวง พร้อมทั้งจัดถวายเครื่องอัฐบริขารอันจำเป็นแก่พระภิกษุสามเณร โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสกลนคร ตลอดจน นางสาวพัชรศรี เบญจมาศ พิธีกรชื่อดัง และ นางสาวฐิตินาถ ณ พัทลุง หรือครูอ้อย เข็มทิศชีวิต เข้าร่วมพิธีและร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย สำหรับยอดเงินบริจาคร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 4,724,164.93 บาท

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงาน