กนอ.เจ้าภาพทอดกฐินวัดเขาไผ่

67

30 ต.ค.63 ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) พร้อมคณะผู้บริหาร กนอ.และพนักงาน ผู้ประกอบการ พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด บริษัท ดับบบิวเอชเออีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด บริษัท ผาแดงพ็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด บริษัทนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จำกัด บริษัท อาร์ ไอ แอล 1996 จำกัด บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด บริษัท เอ็มอีพี เอ็นจิเนียริ่ง-พลาสติก(ไทยแลนด์) จำกัด ชุมชนเขาไผ่ ชุมชนสำนักกะบาก และชุมชนใกล้เคียง พร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพทิดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีนดีงาม บำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดเขาไผ่ อ.เมือง จ.ระยอง

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน