จ.มหาสารคาม จัดมหกรรมอาหาร 4 ภาค นานาชาติ

280

เมื่อวันที่  29 ต.ค. 63 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ  ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอาหาร 4 ภาค นานาชาติ ณ ถนนโยธาธิการ ง.1 ริมคลองสมถวิล จังหวัดมหาสารคาม โดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารเพื่อการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายและเกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงมีร้านค้ากว่า 100 ร้าน

ดร.ณรงค์ศักดิ์ คูบุญญอารักษ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า การจัดงานมหกรรมอาหาร 4 ภาค นานาชาติ ในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี จากสำนักงานโยธาธิการ และสถานีตำรวจภูธรเมืองจังหวัดมหาสารคาม ในการอนุญาตให้จัดงาน รวมทั้งสถาบันการศึกษาที่ได้ส่งการแสดงบนเวทีมาร่วมในงาน เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม และโรงเรียนดนตรีครูเล็ก ที่ได้ส่งเยาวชนมาร่วมแสดงในพิธีเปิดงาน

พรเทพนิพัท   พจน์วิวัฒน์ / มหาสารคาม