ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มอบสิ่งของพระราชทาน

180

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 ต.ค. 63 ที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตตินราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสภาสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 300 ชุด มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว,นางรัตนา รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามฯ,พ.อ.เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติชุติ ผบ.ชค.กรม.ทพ.12 ,พ.ต.อ.ฐนพงศ์ โพธิ์ทิ ผกก.สภ.คลองลึกฯ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ประสบอุทกภัยในตำบลท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้รองประธานสถาบันวิจัย จุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้เชิญสิ่งของพระราชทานจาก ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อมาพระราชทานแด่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จำนวน 300ชุด และพระราชทานแด่พระสงฆ์จำนวน 3ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ชุด

 

ชัชวาลย์  โสภาพันธ์ จ.สระแก้ว/รายงาน