สมเด็จพระสังฆราช ตั้ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

47

พระราชบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้ง พระครูปลัด ทวีวัฒน์ อินฺทวณฺโณ และพระอวิรุทธิ์ โสภณสุธี เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ดร.เกษม ปารมีศิลป์ขจร นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ นำข้าราชการในอำเภอดอยสเก็ดและกำนันผู้ใหญ่และประชาชนร่วมขบวนพร้อม พระครูปลัด ทวีวัฒน์ อินฺทวณฺโณ และ พระอวิรุทธิ์ โสภณสุธี ที่ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง โดยจัดขบวนฟ้อนต้อนรับเข้าสู่พระวิหารวัดพระธาตุดอยเก็ด พระอารามหลวง

ขั้นตอนการประกอบพิธีการในพระวิหาร  พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำสวดมนต์ พระครูปลัด ทวีวัฒน์ อินฺทวณฺโณ และ พระอวิรุทธิ์ โสภณสุธี ถวายสักการะแด่ พระคุณพระเทพปริยัติ ต่อมาทางพระครูปลัด ทวีวัฒน์ อินฺทวณฺโณ ถวายสักการะ พระครูสุมนนประสิทธิ์ พระอุปัชฌาย์ ทางด้านพระอวิรุทธิ์ โสภณสุธี ถวายสักการะพระเทพสิงหวราจารย์ พระอุปัชฌาย์

สำหรับ พระครูปลัด ทวีวัฒน์ อินฺทวณฺโณ อายุ 35 ปี พรรษา 14 นักธรรมชั้นเอก รัฐศาสตรบัญฑิต ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวงฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ และแต่งตั้งพระอวิรุทธิ์ โสภณสุธี อายุ 28 พรรษา 8 เปรียญธรรม 3 ประโยค นักธรรมชั้นเอก พุทธศาสตรบัณฑิต ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์

.เจตน์ตนา เมืองลือ จ.เชียงใหม่ /รายงาน