แจ้งข่าว!ซีพี ออลล์ ยังไม่เพิ่มทุน

68

“ซีพี ออลล์” เตรียมเพิ่มทุน ตามที่มีกระแสข่าวออกไปนั้น ขอยืนยันว่ายังไม่มีนโยบายในการเพิ่มทุนแต่อย่างใด ระบุ ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนด้วยดี

สำนักบริหารการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บมจ.ซีพี ออลล์ แจ้งว่าตามที่มีกระแสข่าว “ซีพี ออลล์ เตรียมเพิ่มทุน” นั้น ขอยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่มีนโยบายในการเพิ่มทุนแต่อย่างใด เนื่องจากผลการออกเสนอขายหุ้นกู้ “ซีพี ออลล์” เมื่อวันที่ 21-22, 24-25 และ 28 กันยายนที่ผ่านมานั้น ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี จนทำให้บริษัทฯสามารถออกหุ้นกู้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และยังคงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ได้

จากความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว มาจากการที่หุ้นกู้ ซีพี ออลล์ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนที่แสวงหาการลงทุนในตราสารที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจและเป็นกิจการที่มีความมั่นคงภายใต้อุตสาหกรรมค้าปลีกที่ยังมีศักยภาพในการเติบโตสูง

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน