ซีพี ออลล์ รับรางวัล

76

ซีพี ออลล์ รับรางวัล องค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียงด้านสินค้าและบริการ ประจำปี 2562

นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ (ที่2จากซ้าย) ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารออลล์ ออนไลน์ และ เซเว่น อีเลฟเว่น เป็นผู้แทนบริษัทรับรางวัลองค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียงด้านสินค้าและบริการ (Best Product&Services Reputation)

ภายในงานพิธีประกาศรางวัลและมอบโล่เกียรติยศโครงการรางวัลองค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย (Thailand’s Reputation Awards 2019) จัดโดยคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (ที่3 จากซ้าย) อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานจัดงานพร้อมด้วย ศาตราจารย์ ดร. ปาริชาติ สถาปิตานนท์ (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์(ขวาสุด) ร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆนี้